specjaliści od przyjaznego
oprogramowania

Masz pytanie?
68 470 96 16

skontaktuj się z naszym przedstawicielem

Informujemy, iż nasza firma z sukcesem zrealizowała projekt współfinansowany ze średków Unii Europejskiej pt.

"Stworzenie usługi e-firma umożliwiającej prowadzenie dokumentacji firmy oraz rozliczanie podatków dochodowego i VAT"

8. Oś Priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjnosci gospodarki
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

W ramach projektu UE opracowaliśmy nową e-usługę, księgowość online, umożliwiającą prowadzenie dokumentacji firmy. Usługa umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (np. faktura VAT) oraz wpisywanie i rejestrację zdarzeń gospodarczych (np. zakupu towarów lub zakupy kosztowe). Dane wysyłane są przez internet na serwery naszej firmy, dzięki czemu dostęp do danych możliwy jest z dowolnego miejsca, wszędzie tam, gdzie dostępny jest internet. Usługa umożliwia rozliczenie z podatku dochodowego oraz VAT i jest przeznaczona dla mikro i małych przedsiębiorstw rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Zobacz jak działa księgowość online

Główne wyróżniki nowatorskiej e-usługi KSIĘGOWOŚĆ ONLINE:

Ma innowacyjny charakter

Wprowadzona nowa e-usługa księgowości online umożliwia przedsiębiorcom tańsze i wygodniejsze korzystanie z usług biura rachunkowego. Z technicznego punktu widzenia zastosowane rozwiązania umożliwiają bieżące wystawianie faktur i zapisywanie dokumentów w programie przez internet, niezależnie od szybkości łącza i obciążenia sieci. W aspekcie merytorycznym nowa e-usługa odciąża przedsiębiorców z potrzeby posiadania wiedzy rachunkowej i znajomości przepisów podatkowych, gwarantując poprawność obliczenia podatków. Tym wyróżnia się na tle konkurencji. Intuicyjny i zrozumiały dla klienta system wprowadzania dokumentów zbiera potrzebne informacje o zdarzeniach gospodarczych, które następnie są odpowiednio interpretowane i księgowane w programie.

Umożliwia obniżenie kosztów firm, które mają utrudniony dostęp do biura rachunkowego

W wielu małych miejscowościach nie ma biura rachunkowego, co powoduje, że przedsiębiorcy z takich miejscowości muszą ponosić dodatkowe koszty związane z dojazdem do najbliższego biura w innej miejscowości. Księgowość online eliminuje ten koszt i pozwala korzystać z usług biura rachunkowego w tej samej cenie, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Ułatwia prowadzenie firmy

Przedsiębiorca korzystający z usług księgowości online nie musi dbać o archiwizację danych finansowo-księgowych swojej firmy oraz o inne czynności związane z administracją oprogramowania do prowadzenia firmy.

Wyrównuje szanse osób mających utrudniony dostęp do szybkiego łącza internetowego

Dzięki przeglądarce bazodanowej, klient może pracować szybko nawet tam, gdzie nawet zwykłe wysyłanie przelewów bankowych jest powolne. Przeglądarka bazodanowa jest narzędziem specjalnie zoptymalizowanym dla celów księgowości online i ilość przesyłanych danych jest ograniczona do minimum.

Wyrównuje szanse osobom niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne ruchowo, które ze względu na różnorakie ograniczenia (brak pojazdu, niedostosowaną komunikację podmiejską, inne bariery urbanizacyjne) nie mogą samodzielnie dotrzeć do biur rachunkowych, dzięki księgowości online mają możliwość równego dostępu do usług biura rachunkowego i dzięki temu prowadzenia firmy.

Ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne

Dzięki przeniesieniu usługi biura rachunkowego do internetu, korzystający z tej usługi nie muszą dojeżdżać do siedziby biura. W przypadku większości firm jest to spory zysk, gdyż najczęściej biuro rachunkowe odwiedza się kilka razy w miesiącu. Innym zyskiem dla środowiska naturalnego jest mniejsze zużycie papieru oraz materiałów biurowych w porównaniu z klasycznym biurem rachunkowym.

AktualnościPetra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16


Petra it jest współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.