specjaliści od przyjaznego
oprogramowania

Masz pytanie?
68 470 96 16

skontaktuj się z naszym przedstawicielem

Informujemy, iż nasza firma realizuje obecnie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.

"Stworzenie platformy B2B do zautomatyzowania procesów wymiany danych pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami"

8.2 Oś Priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjnosci gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Projekt polega na stworzeniu platformy B2B mającej usprawnić współpracę pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami. W ramach projektu planowane jest wdrożenie technologii podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych. Elektroniczna wymiana danych będzie dotyczyła miedzy innymi wymiany danych księgowych potrzebnych do świadczenia usług rachunkowych. Elektroniczna wymiana danych pozwoli na wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów, oszczędność czasu oraz większa bezbłędność podczas wymiany informacji.

Projekt przewiduje także automatyzację procesu wysyłania informacji dla partnerów, dotyczących ich działalności takich jak: informacje o terminach i wysokości podatków, mijających lub zbliżających się ważnych terminach dla przedsiębiorcy i innych, które można oprzeć o dane zgromadzone w systemie księgowym biura rachunkowego.

W ramach projektu planuje się także uruchomienie zaawansowanej usługi SaaS składającej się z następujących modułów:
- moduł analizy danych i business intelligence,
- moduł zarzadzania należnościami i zobowiązaniami,
- moduł automatycznego importu wyciągów bankowych,
- moduł windykacji.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje współpracę międzynarodową, dlatego platforma zostanie stworzona z możliwością pracy w różnych językach. Korzyści jakie wynikają z realizacji projektu usprawnią świadczenie usług rachunkowych oraz dadzą partnerom niedostępne dziś możliwości potrzebne do sprawnego i efektywnego zarzadzania przedsiębiorstwem.

Poznaj nasz wcześniejszy projekt Księgowość online

AktualnościPetra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16


Petra it jest współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.