specjaliści od przyjaznego
oprogramowania

Masz pytanie?
68 470 96 16

skontaktuj się z naszym przedstawicielem

Księgowość firmy on-line

Księgowośc internetowaSystem napisany dla biur rachunkowych, który umożliwia wymianę danych pomiędzy biurem a klientem. Umożliwia wystawienie faktur, przeglądanie rozrachunków, zapewniając jednoczesny dostęp do danych dla biura rachunkowego oraz dla klienta. Więcej na www.petra24.pl


Sprzedaż mobilna

Sprzedaż mobilnaProgram umożliwia składanie zamówień przez internet, przy czym w przypadku braku dostępu do internetu system umożliwia pracę z ostatnio zaktualizowanymi danymi. Po ponownym połączeniu z internetem dane zostają automatycznie przesłane w obie strony.
W przygotowaniu: wersja Sprzedaży mobilnej na system Android (komórki oraz tablety).


Fakturowanie przez internet

Fakturowanie przez internetProgram pozwala na wystawienie faktur w dowolnym miejscu na świecie, przy czym dane o fakturach wysłane są na bieżąco do siedziby firmy (centrali) i aktualizowane w bazie danych. Zaletą oprogramowania jest możliwość pracy nawet w przypadku zerwania połączenia z systemem centralnym.


Karty pracy

Oprogramowanie umożliwia indywidualne dostosowanie wprowadzania kart pracy do specyfiki przedsiębiorstwa, do specyfiki stanowiska i rodzaju pracy. Wprowadzone dane w zależności od potrzeby przedsiębiorstwa przesyłane są do systemu kadrowo-płacowego oraz finansowego.System naliczania rezerw

System naliczania rezerwProgram umożliwia dopasowanie do systemu rezerw obowiązującego w przedsiębiorstwie. Po wdrożeniu naliczenie rezerw to jedno kliknięcie w miesiącu.
Raportowanie

Rzadko zdarza się, aby wdrożony system IT miał wszystkie potrzebne raporty i wydruki. Nasz system umożliwia stworzenie dowolnego raportu bazującego na systemie informatycznym Klienta, z możliwością zdefiniowania prawa dostępu dla wybranych użytkowników w dowolnym zakresie. Dzięki temu ten sam raport dla Prezesa dostępny w całości, może zostać ograniczony dla kierownika oddziału tylko do danych z oddziału. Generowanie raportu można rozszerzyć lub uzależnić od dodatkowych warunków, wprowadzonych specjalnie pod kątem danego raportu (miesięczne wskaźniki itd.). Stworzone zestawienia mogą być wysyłane na bieżąco e-mailem tak, aby kadra menedżerska miała każdorazowo aktualne dane o kondycji firmy w wybranym zakresie.
Obszerne dane wynikowe z raportu można poddać dodatkowej obróbce wg wymagań Klienta. Raporty mogą być generowane z różnych baz danych, nawet jeżeli system jest niezintegrowany, raport może wykorzystać dane z kilku systemów i wyświetlić jako jedno zestawienie.

System ostrzegania

System ostrzeganiaObok raportów można zastosować narzędzie, które poinformuje o krytycznych zdarzeniach w firmie, np. przekroczeniu krytycznych poziomów stanów magazynowych, o zagrożeniu utraty płynności, o opóźnieniach w produkcji i dowolnym innym jeżeli jest możliwe stwierdzenie zagrożenia na podstawie danych systemu informatycznego firmy. W przypadku wykrycia takiego zdarzenia, system może wysłać maila na wskazane adresy, co powoduje, że osoby zarządzające nie muszą na bieżąco sprawdzać stanu wskaźników


Obliczanie składników płac

Obliczanie składników płacSystem umożliwia obliczanie płac, premii, prowizji, korzystając z istniejących danych (np. sumy zapłaconych faktur w rozbiciu na grupy asortymentowe). Umożliwia dopisanie brakujących danych (np. wskaźników) korzystając z pracowników w Państwa bazie danych, umożliwia dopisanie komentarzy do wynagrodzenia i automatycznie obliczy odpowiednią prowizję na podstawie najbardziej skomplikowanego wzoru. Informacje o decyzji dlaczego dano lub zabrano premię, zostanie zapisana i zawsze będzie dostępna.

AktualnościPetra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16


Petra it jest współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.